You are here

Откриване на творческия сезон на художниците от ателие “Захарий Зограф” с изложба

07.10.2014 г.-16:00 часа в Лекционна зала при НЧ”Г.С.Раковски - 1925”

Откриване на творческия сезон на художниците от ателие"Захарий Зограф".

Отбелязано е с Художествена изложба в Лекционната зала към Читалището.

Посетителите все още могат да разгледат картините и през месец ноември.

Дата: 
Tuesday, 7 октомври, 2014 - 16:00