You are here

Откриване на изложба "България и София - минало и настояще"

Лекционна зала; Откриване на изложба на фотоси, изгледи, пощенски картички на тема: "България и София - минало и настояще". Изработка на постоянни нагледни материали (винилки) за фоайето и централните  стълбища на НЧ"Г.С.Раковски-1925", съвместна изява с НЧ"Епископ Й.Щросмайер".

Дата: 
Tuesday, 7 март, 2017 - 17:00