You are here

Обща художествена изложба, организирана от ССНЧ

Фоайе на театър "Сълза и смях"; Участва детската школа по изобразително изкуство "Захарий Зограф".

Дата: 
Thursday, 26 април, 2018 - 17:30