You are here

Начало на читалищното дело в България

Библиотека; Лекция за първите читалища в Свищов, Лом и Шумен пред ученици от историческия клеб при ПГАВТ "А.С.Попов". Гост д-р Румина Вълкова.

Дата: 
Thursday, 28 февруари, 2019 - 13:30