You are here

НАЧАЛО НА УЧЕБНА 2021/2022 г.

Английски език (от 8 до 18 г.) - Сн.Стефанова -11.10.(понеделник) от 18 ч.

Ударни инструменти - В.Арсов - 16.09.(четвъртък) от 11 ч.

Пиано -проф. Б.Попова - 21.09.(вторник) от 15 ч.

Китара - М.Джуров - 04.10.(понеделник) от 10 ч.

Класически балет - Ева Желева - 21.09.(вторник) от 17 ч.

Спортни танци - Ел.Вакареева - 20.09.(понеделник) от 18 ч.

Каланетика - Ели Докузанова - 04.10.(понеделник) от 19.30 ч.

Народни танци - Д.Михалкова - 04.10.(понеделник) от 18 ч.

Вокална група -Евг.Колев -13.09.(понеделник) от 15 ч.

Изобразително изкуство - д-р Д.Данева - 02.10.(събота) от 10 ч.

Актьорско майсторство - В.Арнаудова - 18.09.(събота) от 10 ч.