You are here

Национална кампания за насърчаване на четенето

Библиотека;  Активно участие на библиотеката в различни изяви, насърчаващи четенето през лятната ваканция.

Дата: 
Monday, 13 юни, 2016 (All day)