You are here

награждаване "Зимно вълшебство"

Отчитане,класация и награждаване на отличените в конкурса по рисуване "Зимно вълшебство" ученици от 5 и 6 клас при 43-то ОУ "Хр.Смирненски".

Дата: 
Monday, 15 декември, 2014 - 14:00