You are here

Младежки театрален фестивал

гр. Благоевград; НЧ "Г.С.Раковски-1925" участва с театрална школа "Юлий" , която ще предствави постановката "Объркани".

Дата: 
Friday, 29 юни, 2018 (All day)