You are here

Международен теагрален фестивал "Време"

гр.Враца; Младежка театрална школа "Юлий" при читалище "Г.С.Раковски-1925" участва с постановката "Като мимолетно видение..."

Дата: 
Friday, 16 юни, 2017 (All day)