You are here

Международен ден на хората с увреждания

Репетиционна зала; Беседа за правата им пред представители от трета възраст - певци и художници към читалището.

Дата: 
Monday, 3 декември, 2018 - 13:00