You are here

Международен ден на мъжа

Лекционна зала. Международен ден на мъжа - съвместно с Клуба на младите дами от ПГАВТ "А.С.Попов" - викторина и любопитна информация за празника.

Дата: 
Wednesday, 9 ноември, 2016 - 13:30