You are here

Международен ден на мъжа

Лекционна зала; Отбелязване на Международния  ден на мъжа заедно с ученици от ПГАВТ и Клуба на младите дами.

Дата: 
Friday, 20 ноември, 2015 - 13:00