You are here

Международен ден на книгата и авторското право

Библиотека ; Инициативи на библиотеката в подкрепа на четенето и книгоиздаването.

Книжна борса-кафето; Творческа среща с Цанко Серафимов-творец и издател, почетен председател на читалището.

 

 

Дата: 
Monday, 24 април, 2017 - 12:30