You are here

Международен ден на Земята

Кабинет по астрономия; Беседа и презентация с мултимедия на Венцислав Кръстев, ръководител на школата по астрономия в НЧ"Г.С.Раковски-1925".

Дата: 
Saturday, 22 април, 2017 - 13:30