You are here

Международен ден на водата

Лекционна зала; Презентация на филм по темата от еко клуба при ПГАВТ "А.С.Попов" пред ученици от районните училища.

Дата: 
Thursday, 22 март, 2018 - 12:30