You are here

Междунараден ден на театъра

Лекционна зала; В навечерието на Международния  ден на театъра - възстановка на събития, случки, важни исторически моменти в подходящо подредена във възрожденски дух зала. Участват учениците  от читалищната  младежка теагрална школа "Юлий". Сценарий, постановка и режисура Владимир Мастиков.

Дата: 
Friday, 24 март, 2017 - 19:00