You are here

Мартенска среща на жени-творци

Лекционна зала; Мартенска среща на жени-творци, живеещи и работещи в район "Илинден".

Дата: 
Monday, 7 март, 2016 - 14:30