You are here

Любовта и виното

Концерт в Общински културен институт "Красно село". Празник на Любовта и Виното с поезия и музика.Читалище "Г.С.Раковски-1925" ще участва с авторска поезия на Ц.Андреева и Вокална група за стари градски и народни песни "Незабрава".

Дата: 
Tuesday, 10 февруари, 2015 - 11:00