You are here

Литературен конкурс- отчитане на резултатите

Библиотека; Награждаване на отличилите се ученици от исторически  клуб при ПГАВТ "А.С.Попов", участвали в конкурс на тема: "Приносът на Марин Дринов за историческото и обществено развитие на страната ни".

Дата: 
Wednesday, 7 ноември, 2018 - 13:30