You are here

Литературен конкурс на тема: ”Коледа в моя дом”.

10.12.2013 г.; 12,00ч.; Лекционна зала наНЧ”Г.С.Раковски – 1925”

Отчитане и награждаване на отличените в литературен конкурс на тема: ”Коледа в моя дом”.

Дата: 
Tuesday, 10 декември, 2013 - 12:00