You are here

Леда Милева

95 години от рождението на Леда Милева,беседа пред децата от читалищната забавачка.

 Кът и витрина с материали за Леда Милева в библиотеката на читалището.

Дата: 
Thursday, 5 февруари, 2015 - 11:00