You are here

Кът и изложба в библиотеката на НЧ”Г.С.Раковски – 1925”

195 години от рождението на Иван Сергеевич Тургенев, руски писател /1818 – 1883/.

Дата: 
Saturday, 9 ноември, 2013 - 10:00