You are here

Концерт, посветен на 120 години Боровец

Община гр.Самоков и НЧ"Хр.Смирненски" организират концерт, посветен на 120 годишнината на курорта. НЧ"Г.С.Раковски-1925" участва с вокална група за стари градски и народни песни "Незабрава".

Дата: 
Saturday, 1 октомври, 2016 - 17:00