You are here

Концерт, посветен на Деня на София

Концерт по повод Деня на София - на площадчето пред читалището

Дата: 
Saturday, 17 септември, 2016 - 18:30