You are here

Концерт поезия и музика

Лекционна зала; С участието на Даниел Деянов и Ценцерушка Андреева.

Дата: 
Friday, 16 март, 2018 - 18:00