You are here

Концерт на младия поп-изпълнител Даниел Деянов

Лекционна зала; Представяне на чуждоезичната книга "Вишнев цвят" (поезия) на Ценцерушка Андреева и концерт на Даниел Деянов.

Дата: 
Monday, 17 октомври, 2016 - 18:30