You are here

Конкурс по рисуване

Лекционна зала; Отчитане на резултатите и награждаване на децата от читалищното ателие "Захарий Зограф", участвали в конкурс на тема "Златан есен".

Дата: 
Wednesday, 14 ноември, 2018 - 13:00