You are here

Конкурс на БЧК

СО на БЧК; Отчитане на резултатите и награждаване на отличените литературни творби от втория конкурс на БЧК на тема : "По пътя на първите - духовност и добротворчество. Васил Друмев (митрополит Климент) - първият председател на БЧК.

Дата: 
Monday, 8 май, 2017 - 15:00