You are here

Коледна изложба "Вълшебна приказка"

Централно стълбище; Конкурс по рисуване и подреждане на коледна изложба на малките художници от читалищната школа по изобразително изкуство "Захарий Зограф".

Дата: 
Saturday, 9 декември, 2017 - 11:00