You are here

Коледен концерт

ОКИ "Красно село"; Коледен концерт, участват художествени състави на НЧ"Райко Алексиев", НЧ"Христо Смирненски-1945", НЧ"Георги С.Раковски-1925".

Дата: 
Thursday, 17 декември, 2015 - 18:00