You are here

Изложба на филмови плакати

Лекционна зала; Представяне на киноафиши от 70-те, 80-те и 90-те години на ХХ век.

Дата: 
Thursday, 21 юни, 2018 (All day)