You are here

Изложба на отличени детски русунки от конкурса "Здравей, пролет!"

Фоайе; Подреждане на изложба от детски рисунки на тема "Здравей, пролет!" и награждаване на отличените с "Басни" от Крилов.

Дата: 
Saturday, 18 март, 2017 - 11:00