You are here

Изложба на коледни рисунки

Фоайе; Коледен конкурс по рисуване и изложба на детски творби от читалищната школа "Захарий Зограф", ръководител д-р Десислава Данева.

Дата: 
Wednesday, 12 декември, 2018 (All day)