You are here

Изложба картини

на 17 март от 16:30 часа в Лекционна зала.

Обща авторска изложба на картини на любителки художнички от ателие "Захарий Зограф" при читалището.Авторска поезия на Ц.Андреева под акомпанимента на пиано.

Дата: 
Tuesday, 17 март, 2015 - 16:30