You are here

изложба"Символи на свободата"

На 6 март от 12:00 часа в Лекционна зала ще бъдат отличени и наградени участниците в конкурс фотоси "Символи на свободата", организиран съвместно с БЧК.

Дата: 
Friday, 6 март, 2015 - 12:00