You are here

Епископ Йосип Юрай Щросмайер

От 12.00 часа в Лекционна зала-200 години от рождението на Епископ Йосип Щросмайер.Беседа,изложба на фотоси за живота и делото му.Братя Миладинови-1861 година"Български народни песни"

Дата: 
Monday, 23 февруари, 2015 - 12:00