You are here

Европейски ден на езиците

Езиков кабинет; Забавна презентация пред ученици от школата по английски език.

Дата: 
Wednesday, 26 септември, 2018 - 16:00