You are here

Дни, посветени на патрона на читалището

Библиотека; 195 години от рождението на Георги С.Раковски - революционер, книжовник, идеолог и стратег на българското националноосвободително движение и 160 години от излизането на "Предвестник горского пътника" на Раковски - кът и витрина в библиотеката и фоайето; беседи с читатели и ученици от районните училища.

Дата: 
Thursday, 14 април, 2016 (All day)