You are here

Детски театрален спектакъл „Червената шапчица”

30.11.2013г.;11.00ч.; Лекционна зала при НЧ”Г.С.Раковски – 1925”

  Детски театрален спектакъл „Червената шапчица”, представен от театрална къща”Мариета и Марионета”.

Дата: 
Saturday, 30 ноември, 2013 - 11:00