You are here

Детски театрален спектакъл

26.10.2013г.; 11.00ч.; Лекционна зала при НЧ”Г.С.Раковски - 1925”

                 Детски театрален спектакъл "Косе Босе", представен от театрална къща”Мариета и Марионета”.

Дата: 
Saturday, 26 октомври, 2013 - 11:00