You are here

Ден на птиците и хумора

1 април в Лекционна зала

Международен ден на хумора и птиците.Всичко свързано с двата празника ще подготвят и ще гостуват на НЧ"Г.С.Раковски-1925" ученици от Екоклуб и Журналистически клуб при ПГАВТ"Попов".

Дата: 
Wednesday, 1 април, 2015 - 12:30