You are here

Ден на прошка

ОКИ"Красно село"; Ден на прошка. Участват читалищни фолклорни формации. НЧ"Г.С.Раковски-1925" участва с вокална група "Незабрава".

Дата: 
Thursday, 10 март, 2016 - 16:00