You are here

Ден на народните будители

Салона на НЧ"Аура"; Градски читалищен концерт. НЧ"Раковски-1925" участва с класически балет "Ева".

Дата: 
Friday, 30 октомври, 2015 - 18:30