You are here

Ден на мъжа

Лекционна зала; Международен ден на мъжа - съвместно с клуба на младите дами от ПГАВТ "А.С.Попов".

Дата: 
Monday, 20 ноември, 2017 - 13:30