You are here

Ден на българския художник

Лекционна зала; Откриване на изложба на д-р Клара Обретенова, Детелина Обретенова и Виолета Обретенова, потомци на архитектон Алекси Рилец.

Дата: 
Friday, 2 ноември, 2018 - 17:00