You are here

Ден на БЧК и Червения получесец

Фоайе; Кът и витрина за дейността на дружеството при БЧК при НЧ"Г.С.Раковски-1925".

Дата: 
Monday, 9 май, 2016 (All day)