You are here

Ден на БЧК и Червения полумесец

Лекционна зала; Кът и витрина с материали от живота на дружесттвото на БЧК при читалище "Раковски".

Дата: 
Monday, 8 май, 2017 (All day)