You are here

Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България

Фоайе и библиотека; Кът с фотоси и материали за живата и делото на Христо Ботев.

Дата: 
Friday, 2 юни, 2017 (All day)