You are here

ДАМЯН ДАМЯНОВ

80 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДАМЯН ДАМЯНОВ,ДЕН НА ПОЕЗИЯТА НА ПОЕТА СЪВМЕСТНО С ПОЕТИЧЕН КЛУБ ПРИ ПГАВТ "А.С.ПОПОВ".

Дата: 
Monday, 19 януари, 2015 - 13:00