You are here

График дейности - 01.07.- 31.08.2021 г.

понеделник и четвъртък; 16,30-17,30 ч.; балетна зала ет.3  : БАЛЕТ "ЕВА" (от 5 - 14 год.) - класически, модерни и характерни танци

понеделник и четвъртък; 11,00-14,00 ч.; стая 206, ет.2: УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ (барабани),(над 7 год.)

понеделник, вторник, сряда и четвъртък; 9,00-17,30 ч.; ет.3: БИБЛИОТЕКА - деца и възрастни